Oferta

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI W KONKURENCYJNEJ CENIE. SZYBKA REALIZACJA. ZAPRASZAMY: 502-193-491.

Oferta:

Wyceny gruntów: o charakterze mieszkalnym, komercyjnym, przemysłowych gruntów inwestycyjnych, rolnych, leśnych
Wycena budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, w tym w trakcie realizacji procesu budowlanego
Wycena kamienic
Wycena gospodarstw rolnych, budynków i budowli
Wycena lokali: mieszkalnych, użytkowych
Wycena nieruchomości komercyjnych i przemysłowych obejmujących nieruchomości handlowo-usługowe (m.in. biurowce i biura, hotele, pensjonaty, stacje benzynowe), produkcyjne, magazynowe, rozrywkowe, rekreacyjne itd.
Wycena służebności przemysłu
Wycena ograniczonych praw rzeczowych: użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
Określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową

 

Cele wyceny nieruchomości:

Wycena dla zabezpieczenia kredytów bankowych: realizowaliśmy i realizujemy dla największych banków działających w Polsce, posiadamy certyfikat ZBP i PFRZM dot. zabezpieczenia wierzytelności.
Wyceny dla potrzeb transakcji kupna – sprzedaży
Wyceny dla celów podatkowych
Wyceny dla potrzeb sadowych i komorniczych
Wyceny dla potrzeb ustalenia ceny najmu lub dzierżawy
Wyceny dla potrzeb postępowania spadkowego
Wyceny dla potrzeb podziału majątku
Wyceny nieruchomości do celów sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości
Wyceny dla celów wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportu)
Wyceny dla ustalenia wartości przy przekształceniach własnościowych
Wyceny dla celów ustalenia wysokości odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia lub czasowego zajęcia nieruchomości, przeprowadzenia przez nieruchomość urządzeń technicznych)
Wyceny dla celów ustalenia ceny sprzedaży w trybie przetargu lub w trybie bezprzetargowym
Wyceny dla potrzeb zbycia mieszkań i lokali komunalnych
Wyceny dla potrzeb ustalenia aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania
Wyceny dla celów ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Wycena nieruchomości gruntowej w celu jej zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Wyceny dla potrzeb odwołania się od urzędowych decyzji
Wyceny dla celów ustalenia wysokości opłat planistycznych
Wyceny dla uzyskania rekompensaty za Mienie ZabużańskieUprawnienia. Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości na podstawie art.192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 r. nr 261, poz. 2605, z późn. zm) oraz prawo do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami nadane przez Ministra Budownictwa i Infrastruktury. NIP firmy: 9441498637; Regon firmy: 351532765

© 2021 WN Horyzont. All Rights Reserved.