Wycena pod kredyt

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI W KONKURENCYJNEJ CENIE. SZYBKA REALIZACJA. ZAPRASZAMY: 502-193-491.

 

Wycena nieruchomości dla celu zabezpieczenia kredytu bankowego

Kiedy chcemy kupić nieruchomość na kredyt (lokal mieszkalny, działkę czy dom) lub ją wybudować, lub kiedy chcemy zrealizować inwestycję dotyczącą nieruchomości  na potrzeby naszej firmy lub przedsiębiorstwa, bank często żąda sporządzenia operatu szacunkowego.  Wysokość kredytu hipotecznego, oprócz zdolności kredytowej, uzależniona jest od wartości nieruchomości, którą określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.  Mechanizm ten minimalizuje ryzyko kredytowania, co jest zalecane w dyrektywach i regulacjach dotyczących międzynarodowego systemu bankowego. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż cena zakupu czy sprzedaży nie zawsze równa jest wartości nieruchomości.


Współczynnik LTV (loan to value) jest powszechnie wykorzystywany do szacowania ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danemu kredytobiorcy. Jest to wyrażona w procentach proporcja pomiędzy wysokością kredytu a wartością zabezpieczenia hipotecznego – wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym. Banki w zależności od swojej strategii, w sposób indywidualny określają wartość graniczną współczynnika LTV, powyżej której nie mogą udzielić kredytu. W takim przypadku kredytobiorca jest zobowiązany do wykazania o odpowiedniej wysokości wkładu własnego, aby współczynnik LTV osiągnął poziom akceptowany przez bank.


Opracowanie operatu szacunkowego dla celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu udzielanego kredytu hipotecznego, wymaga stosowania odpowiedniej procedury. Ponadto, coraz częściej Banki posiadają swoje indywidualne wymogi, do których zobowiązują rzeczoznawcę majątkowego przy realizacji wyceny nieruchomości. Wymogi m.in. dotyczą rodzaju nieruchomości, rodzaju wartości, podejścia i metody wyceny, procedury przy nowo powstających lub remontowanych nieruchomościach itd. Wiedza i doświadczenie rzeczoznawcy majątkowego, stała i rzetelna współpraca z bankami w zakresie realizacji zleceń dla zabezpieczenia kredytowego jest istotnym elementem w procesie inwestycyjnym dotyczącym zakupu nieruchomości czy jej wybudowania.


Moje bogate doświadczenie zebrane przy realizacji wycen pod zabezpieczenie kredytów udzielanych w polskich bankach, może wspomóc Państwa proces inwestycyjny.


Posiadam certyfikat wydany przez PFSRM oraz Związek Banków Polskich na wycenę dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowej.Uprawnienia. Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości na podstawie art.192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 r. nr 261, poz. 2605, z późn. zm) oraz prawo do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami nadane przez Ministra Budownictwa i Infrastruktury. NIP firmy: 9441498637; Regon firmy: 351532765

© 2022 WN Horyzont. All Rights Reserved.