Poradnik klienta

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI W KONKURENCYJNEJ CENIE. SZYBKA REALIZACJA. ZAPRASZAMY: 502-193-491.

 

Dokumenty jakie są potrzebne Rzeczoznawcy Majątkowemu do wyceny nieruchomości:

Katalog niezbędnych dokumentów jest uzgadniany indywidualnie w zależności od rodzaju nieruchomości, celu i zakresu wyceny. Rzeczoznawca Majątkowy może również skompletować całość lub część wymaganych dokumentów dla Państwa. Dla celów poglądowych przedstawiam Państwu podstawowy katalog dokumentów wymagany przez Rzeczoznawcę Majątkowego przy wycenie nieruchomości:

 

Należy uwzględnić

rzeczoznawca Krakow

Dokumenty dla banków powinny być aktualne tzn. nie starsze niż od 1 do 3 miesięcy w zależności od banku.
Opierając cię na danych z elektronicznej księgi wieczystej w przypadku wyceny dla banków należy uwzględnić fakt, że bank może zażądać dodatkowo oryginału odpisu z księgi wieczystej z Sądu.

 

 

Wycena Lokali :

Odpis księgi wieczystej lub jej numer (wykorzystanie elektronicznej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych)
Akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży w przypadku jej zawarcia
Rzut lokalu
W przypadku spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu, zaświadczenie ze spółdzielni z podstawowymi danymi (m.in. prawo do lokalu, powierzchnia użytkowa lokalu, nr działki, na której położony jest budynek)

 

 

W przypadku wyceny lokalu na rynku pierwotnym – nowopowstały budynek mieszkalny:

mazzali-domino-bed-il-letto-domino-bedroom-area Odpis z księgi wieczystej dla działki, na której deweloper wznosi budynek lub numer KW (wykorzystanie elektronicznej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych)
Wypis z rejestru gruntów i odbitka mapy ewidencyjnej dla działki, na której deweloper wznosi budynek
Prawomocne pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie obiektu w przypadku inwestycji zakończonej
Umowa deweloperska wraz z rzutem mieszkania oraz prospekt

 

Uwaga :
W przypadku, gdy powierzchnia lokalu podana w dziale pierwszym księgi wieczystej obejmuje również powierzchnie pomieszczeń przynależnych (piwnica, komórka lokatorska, garaż, strych), niezbędne jest dostarczenie dokumentu źródłowego, który określa szczegółowo jaka jest powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego bez przynależności.

 

 

Wycena działki niezabudowanej:

   Odpis z księgi wieczystej dla działki lub numer KW (wykorzystanie elektronicznej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych)
   Wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej działki i działki stanowiącej drogę dojazdową (droga publiczna i wewnętrzna)
   Odbitka z mapy zasadniczej dla działki
   Zaświadczenie urzędu gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie lub w studium jeżeli brak planu
   Decyzja o warunkach zabudowy w przypadku jej wydania
   Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę w przypadku jej wydania
   Umowa przedwstępna sprzedaży w przypadku jej zawarcia

Uwaga :
W przypadku kiedy działki zostały podzielone lub scalone, konieczna jest prawomocna decyzja.

 

 

Wycena domu w budowie:

domwbudowieOdpis z księgi wieczystej dla działki lub numer KW (wykorzystanie elektronicznej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych)
Wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej działki i działki stanowiącej drogę dojazdową (droga publiczna i wewnętrzna)
Zaświadczenie Urzędu Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie
Decyzja o warunkach zabudowy w przypadku jej wydania
Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę
Zatwierdzony projekt architektoniczny wraz z projektem zagospodarowania działki do wglądu
Umowa przedwstępna sprzedaży, umowa deweloperska w przypadku ich zawarcia

 

Uwaga :
W przypadku, kiedy działki zostały podzielone lub scalone, konieczna jest prawomocna decyzja.

 

 

Wycena domu istniejącego:

Odpis z księgi wieczystej dla działki lub numer KW (wykorzystanie elektronicznej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych)
Wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej działki i działki stanowiącej drogę dojazdową (droga publiczna i wewnętrzna)
Zaświadczenie Urzędu Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie
Zaświadczenie o oddaniu do użytkowania budynku
Dokumentacja historyczna dot. budynku/ów (pozwolenie, projekt architektoniczny, inwentaryzacja itd.)
Umowa przedwstępna sprzedaży w przypadku jej zawarcia

 

 

Wycena nieruchomości komercyjnych:

Podstawowymi danymi niezbędnymi do wyceny nieruchomości komercyjnych będą dane ewidencyjne (wypisy i odbitki z mapy ewidencyjnej), dane z księgi wieczystej, dane dotyczące przeznaczenia nieruchomości (miejscowy plan, studium, wz) oraz dane dotyczące budynków i budowli (projekty, inwentaryzacje, zaświadczenie o użytkowaniu, pozwolenia  i inne ). Zakres dot. dokumentów i informacji niezbędnych do wyceny jest każdorazowo, indywidualne uzgadniany.Uprawnienia. Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości na podstawie art.192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 r. nr 261, poz. 2605, z późn. zm) oraz prawo do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami nadane przez Ministra Budownictwa i Infrastruktury. NIP firmy: 9441498637; Regon firmy: 351532765

© 2021 WN Horyzont. All Rights Reserved.